Prijava

Organi v LD Udenboršt

 Pravi naslov je Stara cesta 61, p.p. 35, 4202 Naklo

                      Novi naslov je Stara cesta 61, p.p. 35, 4202 Naklo

 

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA ELEKTRONSKI NASLOV TELEFON
       
UPRAVNI ODBOR:      
Milan KARBA starešina LD  milan.karba@gmail.com  031 303 076
Dušan KRNIČAR gospodar LD krnicar.dusan@gmail.com 041 744 196
Dušan KRAJNIK tajnik LD  dukrajnik@gmail.com  040 695 569
Jernej VOGRIN blagajnik LD jernej.vogrin@siol.net 040 232 033
Gašper VOGRIN referent za strelstvo LD gasper.vogrin@gmail.com 040 200 883
Katja BEVK referent za izobraževanje in
informiranje
 katja.bevk79@gmail.com 051 307 357
Ivo OSTERMAN referent za investicije LD  orodjarstvo.osterman@siol,net  041 423 275
Aleš KOKALJ referent za škode LD  kokalj.a69@gmail.com  041 254 391
Miha MRAVLJE referent za kinologijo LD mravlje.miha@gmail.com 040 625 303
       
NADZORNI ODBOR:      
Boris PETRIČ predsednik NO jaka.nani@t-2.si  041 799 413
Zvone GOSTAN član NO zvone.gostan@gmail.com 041 682 174
Tone MARKIČ član NO  tonemarkic@gmail.com 041 686 887
       
DISCIPLINSKA KOMISIJA:      
Boštjan BALIGAČ predsednik DK bostjan.baligac@gmail.com 041 295 661
Vanjo LOMBAR član DK vanjo.lombar@gmail.com 041 657 190
Janez ŽUŽEK član DK  jani.zuzek@iskra-mis.si  041 659 969
Miran BONCELJ namestnik predsednika DK  nima el. naslova  031 844 339
Marjan MARKIČ namestnik člana DK  m.markic189@gmail.com  031 666 401
Sašo LIKAR namestnik člana DK  jablancar.saso@gmail.com  041 626 165
       
VODJE REVIRJEV:      
Janez Nahtigal vodja revirja »Sava« janez_nahtigal@t-2.net 041 397 078
 Matija Janc vodja revirja »Udenboršt« mtj.janc@gmail.com 041 885 885
Janez Švab vodja revirja »Kriška gora« nima el. naslova 051 377 125
Bogdan Kukovič vodja revirja »Sebenjska
gmajna«
 optika.oke@gmail.com 041 531 040
Jakob Mali vodja revirja »Bistrica«  nima e-naslova 041 721 558
Janez Žužek vodja revirja »Kamnek«  jani.zuzek@iskra-mis.si  041 659 969

 

ŠTEVILKA TELEFONA LOVSKE DRUŽINE ( gospodar) : 031 654 191

 

 

Datum: 03.06.2020                                                                       UO LD ENBORŠT