Prijava

Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2020 (Ur. l. RS, št. 81/19) Odredba 2020

Na spodnji povezavi najdete odredbo o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali.

https://www.gov.si/zbirke/storitve/spremljanje-zdravstvenega-stanja-zivali-programov-izkoreninjenja-bolezni-zivali-ter-cepljenj-zivali-v-letu-2020/