Prijava

Odločba za izredni poseg v populacijo sive vrane 2021

Odločba_Gorenjski_LUO_SV_2021

Odločba določa, da je dovoljeno izvajanje lova na sivo vrano v LD Udenboršt tudi v lovopustu do 31.7. 2021. Podrobneje je opredeljeno, na katerih parcelah se v tem času sive vrane lahko lovi. Kot že pretekla leta je to predvsem na območju intenzivne pridelave zelenjave v katastrskih občinah: Naklo, Okroglo, Strahinj, Žeje, Duplje, Žiganja vas, Križe. Medtem ko lov na sivo vrano na drugi strani Udenboršta od Seničnega prek Letenic do Mlake v tem času ni dovoljen.