Prijava
 • Senično in Kriška gora

  Senično in Kriška gora jeseni. (Baligač)

 • Triglav z Rudolfovce

  Jutranji pogled proti Triglavu
  iz Rudolfovce. (Baligač)

 • Jutro na grebenu Kriške gore

  Jutro na grebenu
  Kriške gore. (Baligač)

 • Skupinska fotografija 2007

  Skupinska fotografija
  ob 60. letnici lovske družine
  (Smuk 2007). (Baligač)

 • Kriška gora z Nacovce

  Kriška gora z Nacovce. (Baligač)

 • Gojzd iz Prižnice

  Gojzd iz Prižnice. (Baligač)

 • Greben Kriške gore iz Prižnice

  Greben Kriške gore iz Prižnice. (Baligač)

 • Konca

  Konca. (Baligač)

 • Ribnik Želin

  Ribnik Želin. (Baligač)

 • Skupni lov

  Skupni lov. (Baligač)

 • Veterno

  Zbor lovcev pri koči na Vetrnem. (Baligač)

 • Zrnčeva

  Krmišče v Zrnčevi. (Baligač)

 • srnjak vilar

  Srnjak v Novakih. (Baligač)

Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2020 (Ur. l. RS, št. 81/19) Odredba 2020

Na spodnji povezavi najdete odredbo o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali.

https://www.gov.si/zbirke/storitve/spremljanje-zdravstvenega-stanja-zivali-programov-izkoreninjenja-bolezni-zivali-ter-cepljenj-zivali-v-letu-2020/

Odločba o izrednem posegu v populacijo divjega prašiča v Gorenjskem LUO

Odločba_Gorenjski_LUO_DP_2020

Iz te odločbe je glavno določilo, da se sme izvajati lov na odrasle svinje (od dveh let naprej) tudi v februarju 2020. Lov se lahko izvaja samo individualno in prednostno na površinah, kjer prihaja do večjih škod. S to odločbo se sprosti lov na vse kategorije divjih prašičev (ozimci, lanščaki in merjasec so lovni celo leto). Vsak lovec pa naj se odloči po lovski etiki! Umetni viri svetlobe v odločbi niso omenjeni!

ODLOČBA O IZREDNEM POSEGU V POPULACIJO JELENA

Na spodnji povezavi si lahko ogledate odločbo za jelenjad za leto 2020. V času trajanja odločbe je dovoljen le individualni lov. Posebno bodite pazljivi pri ocenjevanju junice in ženskega teleta pred odstrelom. Odrasla košuta je v lovopustu oz. je lov nanjo zaprt! Ne vznemirjajte divjadi na ležiščih in v bližini zimskih krmišč. 

MKGP-Odločba o izrednem posegu v populacijo navadnega jelena izven lovne dobe – 20.12.2019

Novice

Galerije

70 let LD Udenboršt
Fotografije Tone Markič
Fotografije Boštjan Baligač