Prijava
 • Senično in Kriška gora

  Senično in Kriška gora jeseni. (Baligač)

 • Triglav z Rudolfovce

  Jutranji pogled proti Triglavu
  iz Rudolfovce. (Baligač)

 • Jutro na grebenu Kriške gore

  Jutro na grebenu
  Kriške gore. (Baligač)

 • Skupinska fotografija 2007

  Skupinska fotografija
  ob 60. letnici lovske družine
  (Smuk 2007). (Baligač)

 • Kriška gora z Nacovce

  Kriška gora z Nacovce. (Baligač)

 • Gojzd iz Prižnice

  Gojzd iz Prižnice. (Baligač)

 • Greben Kriške gore iz Prižnice

  Greben Kriške gore iz Prižnice. (Baligač)

 • Konca

  Konca. (Baligač)

 • Ribnik Želin

  Ribnik Želin. (Baligač)

 • Skupni lov

  Skupni lov. (Baligač)

 • Veterno

  Zbor lovcev pri koči na Vetrnem. (Baligač)

 • Zrnčeva

  Krmišče v Zrnčevi. (Baligač)

 • srnjak vilar

  Srnjak v Novakih. (Baligač)

Odločba za izredni poseg v populacijo sive vrane

Na spodnji povezavi je odločba, ki tudi za naše lovišče dovoljuje odstrel sive vrane izven lovne dobe. Odločba v našem lovišču dovoljuje tak lov na območju Okroglega, Žej, Strahinja, Dupelj, Žiganje vasi in Križev. Natančneje so opredeljene še parcelne številke. Iz tega sledi, da lov izven lovne dobe na sivo vrano na celotni vzhodni strani Udenboršta v tem času do 1.8. NI DOVOLJEN. To je od Mlake do Golnika. Namen te odločbe je, da se vrane lovi na kmetijskih površinah, kjer delajo največ škode. 

Odločba_SV_Gorenjsko_2020

Odločba o uporabi umetnih virov svetlobe

Na spodnji povezavi je odločba, ki sedaj dovoljuje uporabo umetnih virov svetlobe pri lovu na divje prašiče. 

Odločba_umetni_viri_Gorenjsko_2020

Odredba o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali, programov izkoreninjenja bolezni živali ter cepljenj živali v letu 2020 (Ur. l. RS, št. 81/19) Odredba 2020

Na spodnji povezavi najdete odredbo o izvajanju sistematičnega spremljanja zdravstvenega stanja živali.

https://www.gov.si/zbirke/storitve/spremljanje-zdravstvenega-stanja-zivali-programov-izkoreninjenja-bolezni-zivali-ter-cepljenj-zivali-v-letu-2020/

ODLOČBA O IZREDNEM POSEGU V POPULACIJO JELENA

Na spodnji povezavi si lahko ogledate odločbo za jelenjad za leto 2020. V času trajanja odločbe je dovoljen le individualni lov. Posebno bodite pazljivi pri ocenjevanju junice in ženskega teleta pred odstrelom. Odrasla košuta je v lovopustu oz. je lov nanjo zaprt! Ne vznemirjajte divjadi na ležiščih in v bližini zimskih krmišč. 

MKGP-Odločba o izrednem posegu v populacijo navadnega jelena izven lovne dobe – 20.12.2019

Novice

Galerije

70 let LD Udenboršt
Fotografije Tone Markič
Fotografije Boštjan Baligač